Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Hai 6th, 2024 trong mục

Nghiên cứu dọc về Người cao tuổi và Sức khỏe tại Việt Nam (LSAHV): Chia sẻ dữ liệu điều tra ban đầu

Nghiên cứu dọc về Người cao tuổi và Sức khỏe tại Việt Nam (LSAHV) là nghiên cứu dọc đại diện toàn quốc đầu tiên về lão hóa ở Việt Nam với những thông tin từ người cao tuổi, người chăm sóc và người con trưởng thành của họ. Dữ liệu điều tra ban đầu năm 2018-2019 cung cấp thông tin toàn diện về sức khỏe, tình trạng kinh tế và sự khỏe mạnh nói chung của những người từ 60 tuổi trở lên trên toàn quốc. Những dữ liệu này sẽ là nguồn thông tin giá trị cho việc xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng.

Để tạo chia sẻ dữ liệu điều tra ban đầu của nghiên cứu LSAHV, Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) và Viện Nghiên cứu Kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) chính thức chia sẻ bộ dữ liệu kể từ tháng 1 năm 2024. Mục đích của việc chia sẻ dữ liệu này là để các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách và các cá nhân có mối quan tâm đặc biệt đến Lão hóa và Sức khỏe có thông tin nghiên cứu. Bộ số liệu này chỉ dành riêng cho các hoạt động nghiên cứu hoặc liên quan đến chính sách và không được sử dụng cho mục đích thương mại.

Đối với những người muốn sử dụng bộ số liệu, vui lòng truy cập vào liên kết này và đọc kỹ hướng dẫn và điều khoản sử dụng. Dữ liệu sẽ chỉ được chia sẻ khi mục đích sử dụng phù hợp với tiêu chí của nghiên cứu LSAHV.