Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Mười Một 20th, 2020 trong mục

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế trẻ trong ASEAN (Tên viết tắt: “Hội thảo y tế trẻ ASEAN 2021”).

Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) :
https://asean.usmission.gov/yseali/ là chương trình tiêu biểu của chính phủ Hoa Kỳ nhằm tăng cường phát triển khả năng lãnh đạo và kết nối mạng lưới ở Đông Nam Á. YSEALI tập trung vào các chủ đề quan trọng được xác định bởi thanh niên trong khu vực: sự tham gia của công dân, phát triển bền vững, giáo dục và tăng trưởng kinh tế. Cộng đồng YSEALI bao gồm các nhà lãnh đạo trẻ sáng giá, từ 18 đến 35 tuổi, đến từ Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Lào, Singapore, Thái Lan, Timor-Leste và Việt Nam, những người đang tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng, quốc gia và khu vực.

Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD):
https://phad.vn/en/ là  một viện liên ngành với mục tiêu tìm hiểu và cải thiện công bằng sức khỏe của dân số, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm thiệt thòi khác, thông qua nghiên cứu, đào tạo và can thiệp để bảo vệ các quyền cơ bản của con người về sức khỏe và phúc lợi. PHAD là tổ chức khoa học và công nghệ phi lợi nhuận và là thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). PHAD coi trọng quan hệ đối tác làm việc và cố gắng cung cấp tư vấn độc lập, khách quan, dựa trên bằng chứng cho các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia y tế, khu vực tư nhân và công chúng.