Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Một 23rd, 2015 trong mục

Khóa tập huấn giảng viên về tư vấn xét nghiệm HIV do nhân viên y tế khởi xướng

Khóa tập huấn giảng viên về tư vấn xét nghiệm HIV do nhân viên y tế khởi xướng được tổ chức trong 5 ngày từ 25/4 đến 29/4 là một hoạt động thuộc khuôn khổ dự án “Tăng cường chương trình tư vấn và xét nghiệm HIV/AIDS trong hệ thống y tế Quân đội Việt Nam” do PEPFAR tài trợ. Đây là dự án kết hợp triển khai giữa Cục Quân Y, Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) thực hiện từ 12/2010 đến 09/2011cho các cơ sở y tế quân đội trực thuộc Cục Quân Y Việt Nam. Mục đích của lớp tập huấn này là để đào tạo và chọn lựa giảng viên nòng cốt cho 04 khóa tập huấn về tư vấn xét nghiệm HIV cho các cán bộ quân y của 8 đơn vị quân y sẽ được tiến hành trong khuôn khổ các dự án về tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS trong hệ thống y tế quân đội Việt Nam mà PEPFAR đang tiến hành.

s1

PHAD, DoD PEPFAR và Cục Quân Y đã phối hợp tiến hành phân tích nhu cầu, xây dựng mô hình phù hợp, phát triển tài liệu và thử nghiệm mô hình. 2 mô hình PITC đề xuất đã được thử nghiệm và đánh giá tại hai khóa khám bệnh của bệnh viện 103, 175 để lựa chọn mô hình phù hợp nhất trước khi đưa vào tài liệu giảng dạy. Trên cơ sở bộ tài liệu Tài liệu hướng dẫn tư vấn HIV cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của WHO, FHI, UNICEF, tài liệu giảng dạy cho khóa tập huấn được bổ sung và điều chỉnh cho phù hợp với các qui định của Bộ Y Tế Việt Nam cũng như để phù hợp với tình trạng khoa khám bệnh đông, thời gian tiếp xúc với bệnh nhân hạn chế quan sát được trong quá trình đánh giá tại bệnh viện 103 và 175.

s2

Sau khóa học, các học viên đã ý thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của việc tư vấn trước và sau khi tiến hành xét nghiệm HIV. Khóa học cũng đã cải thiện đáng kể kiến thức về kỹ năng giảng dạy, cách tổ chức lớp học và tư vấn xét nghiệm của HIV của các học viên. Ban tổ chức đã lựa chọn  trong số17  học viên một số người có khả năng trở thành giảng viên nòng cốt cho 4 khóa tập huấn cho cấn bộ y tế trong 8 cơ sở y tế quân đội sẽ được tổ chức trong thời gian tới.