Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Ba 8th, 2022 trong mục

Hội nghị khởi động dự án “Hãy nắm tay tôi” Giai đoạn II tại Bình Định

Hôm nay, ngày 07 tháng 03 năm 2022, Sở Y tế tỉnh Bình Định, Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) và Tổ chức CRS tại Việt Nam đã chính thức khởi động dự án “Tăng cường các dịch vụ chăm sóc và trợ giúp xã hội cho người khuyết tật nặng (Hãy nắm tay tôi II)” tại tỉnh Bình Định. Các sự kiện khởi động tiếp theo sẽ được tổ chức tại Quảng Nam và Kon Tum.

Tham dự Hội nghị Khởi động dự án có Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định – ông Lê Quang Hùng; Phó Viện trưởng Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển – ông Vũ Công Nguyên (tham dự trực tuyến); bà Nguyễn Thị Yên – Giám đốc Dự án, và đại biểu đại diện các ban ngành, tổ chức trong và ngoài công lập đã và đang hỗ trợ cho người khuyết tật, và các đơn vị truyền thông.

Như tên goi của Dự án, Hãy nắm tay tôi góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của người khuyết tật thông qua việc tăng cường chăm sóc và trợ giúp xã hội cho người khuyết tật nặng tại các tỉnh Bình Định, Kon Tum và Quảng Nam. Sau hơn 2 năm tới, Dự án hướng đến : (1) Cải thiện các dịch vụ chăm sóc và trợ giúp xã hội ước tính cho 2.600 người khuyết tật nặng;(2) Phát triển nguồn nhân lực bền vững cho các dịch vụ chăm sóc và trợ giúp xã hội; (3) Cải thiện khả năng sống độc lập cho khoảng 200 người khuyết tật thông qua việc cung cấp các dụng cụ trợ giúp; (4) Góp phần cải thiện năng lực tài chính cho hệ thống chăm sóc; (5) Hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý các dịch vụ chăm sóc và trợ giúp xã hội.

Ngoài các mục tiêu cụ thể, Dự án hướng đến các hoạt động nhằm tăng cường sự tham gia và hỗ trợ của các đơn vị và tổ chức tại TW và địa phương như các các cán bộ công tác xã hội, lao động, thương binh và xã hội … góp phần kết nối và cải thiện hỗ trợ công đối với người khuyết tật, giảm kỳ thị và giúp người khuyết tật tham gia vào các hoạt động phi y tế và xóa bỏ các rào cản xã hội.

Để tìm hiểu thêm về dự án, vui lòng truy cập tại đây: https://www.phad.org/tang-cuong-cac-dich-vu-cham-soc-va-tro-giup-xa-hoi-cho-nguoi-khuyet-tat-nang-tai-tinh-binh-dinh-va-quang-nam-hay-nam-tay-toi-ii/

THÔNG TIN THÊM
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)
USAID là cơ quan phát triển quốc tế hàng đầu thế giới và là một tác nhân thúc đẩy kết quả của sự phát triển. Mục tiêu của USAID tăng cường an ninh quốc gia và sự phồn vinh kinh tế của Hoa Kỳ, thể hiện sự hỗ trợ hào phóng của nhân dân Mỹ, và thúc đẩy tiến trình để các quốc gia nhận hỗ trợ trở nên tự lực và bền vững. Vui lòng truy cập www.usaid.gov hoặc theo dõi https://www.facebook.com/USAID/ để biết thêm thông tin.

Viện Dân số Sức khoẻ và Phát triển (PHAD)
Viện PHAD là một tổ chức phi lợi nhuận về khoa học và kỹ thuật là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA). PHAD đề cao tinh thần hợp tác lâu dài trong công việc và luôn cô gắng để cung cấp các tư vấn độc lập, khách quan, dựa trên bằng chứng cho các nhà hoạch định chính sách, các chuyên gia về y tế, các tổ chức tư nhân và công chúng. PHAD tin rằng mọi người xứng đáng được sống trong một môi trường kinh tế, xã hội và thể chất lành mạnh và có sức khỏe tốt. PHAD là một tổ chức nghiên cứu liên ngành hướng đến việc tìm hiểu và nâng cao sức khỏe của người dân, đặc biệt là phụ nữ và các nhóm xã hội dễ bị tổn thương, thông qua nghiên cứu, đào tạo và can thiệp hỗ trợ sức khoẻ cộng đồng. Tìm hiểu thêm về PHAD tại https://phad.org/

Tổ chức CRS Việt Nam
Là một tổ chức phi chính phủ của Mỹ, Catholic Relief Services (CRS) đã triển khai việc hỗ trợ tại Việt Nam từ năm 1994 với tổng giá trị giải ngân khoảng 13 triệu USD. Các dự án CRS tham gia là viện trợ và tái thiết, phòng ngừa thiên tai. Bên cạnh đó, CRS còn hỗ trợ xây dựng chiến lược giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật, vận động các nguồn tài trợ cho việc thực hiện các dự án phòng chống HIV/AIDS và đào tạo nghề cho người khuyết tật tại Việt Nam. Tìm hiểu thêm về CRS tại: https://www.crs.org/

Một số hình ảnh tại hội nghị

Ông Lê Quang Hùng – Giám đốc Sở Y tế Bình Định phát biểu khai mạc tại hội nghị
(Nguồn: PHAD)

Ông Vũ Công Nguyên – Phó viện trưởng viện PHAD phát biểu (Nguồn: PHAD)

Bà Đào Thị Hồng – Trưởng đại diện tổ chức CRS tại Việt Nam phát biểu (Nguồn: PHAD)

Được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và thực hiện bởi Viện PHAD và tổ chức CRS

Bà Nguyễn Thị Yên –Giám đốc Dự án trình bày về kế hoạch Dự án (Nguồn: PHAD)

TS. Nguyễn Thanh Liêm trình bày đánh giá độc lập về tính khả thi của Dự án (Nguồn: PHAD)

Nhóm S-grils (NNC) – một ban nhạc của Người khuyết tật biểu diễn trong chương trình