Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Hai 3rd, 2015 trong mục

Dự án Pathways

Vị trí: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Điện Biên, Lào Cai, Hồ Chí Minh, Cần Thơ và An Giang

Thời gian: Tháng 6/2012 – 9/2016).

Dự án USAID Pathways for Participation (gọi tắt là dự án Pathways) là một dự án kéo dài 5 năm được tài trợ bởi cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thực hiện bởi tổ chức RTI International, CARE International được triển khai tại 9 tỉnh PEPFAR Việt Nam, bao gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Điện Biên, Lào Cai, Hồ Chí Minh, Cần Thơ và An Giang.

Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự, các nhóm đối tượng có nguy cơ cao (người tiêm chích ma túy, gái mại dân, nam đồng tính và bạn tình cua nhóm đối tượng có nguy cơ cao), người sống chung với HIV nhằm cung cấp các dịch vụ có chất lượng trong dự phòng và chăm sóc HIV/AIDS tại Việt Nam.

Từ 6/2012, Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) được chọn là một trong 5 đối tác chiến lược của Dự án phụ trách thực hiện các hoạt động về theo dõi đánh giá (M&E), bao gồm: phối hợp với nhóm M&E của Pathways xây dựng tài liệu hướng dẫn cũng như bộ công cụ phục vụ cho việc theo dõi đánh giá các hoạt động của Dự án; tổ chức các lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực M&E cho tất cả các đôi tác chiến lược cũng như các tổ chức xã hội dân sự trên địa bàn can thiệp; thúc đẩy để các chỉ số, dữ liệu của các tổ chức xã hội dân sự được lồng ghép vào hệ thống báo cáo quốc gia. Bên cạnh đó, dưới dự hỗ trợ về kỹ thuật, phát triển tổ chức và vận động chính sách của các đối tác chiến lược khác của Dự án, PHAD thực hiện nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội dân sự tại 2 tỉnh Nghệ An và An Giang.