Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Chín 15th, 2021 trong mục

Dự án “Hãy nắm tay tôi”/USAID (HMH) giai đoạn 2018-2021

Dự án “Hãy nắm tay tôi”/USAID (HMH) giai đoạn 2018-2021: Dự án hướng đến xây dựng một mô hình chăm sóc bền vững và có thể mở rộng các dịch vụ phục hồi chức năng đa chuyên ngành cho người khuyết tật nặng tại tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Nam.

Dự án HMH đã thành công trong việc đạt các mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể đúng tiến độ bất chấp những hạn chế không mong muốn, như sự xuất hiện của COVID-19. Quan trọng hơn, dự án đã góp phần đáng kể trong việc xây dựng hệ thống phục hồi chức năng, đặc biệt là cung cấp các dịch vụ chăm sóc tại nhà, xây dựng lực lượng y tế cho Hoạt động chức năng (OT) và ngôn ngữ trị liệu (ST). Cụ thể, chương trình đã cung cấp các dịch vụ chăm sóc và phục hồi chức năng cho gần 3500 người khuyết tật (vượt xa mục tiêu ban đầu là 2000 người); cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà cho 630 người khuyết tật nặng, và cung cấp thiết bị hỗ trợ sống độc lập cho gần 100 người. Dự án đã đào tạo hơn 1000 người chăm sóc và cộng tác viên chăm sóc tại nhà; những người này nhận thấy rằng các tài liệu và video hướng dẫn, các kiến thức và kĩ năng mà họ học được từ HMH không chỉ có ích cho người khuyết tật nặng mà còn có ích cho cả bản thân họ khi là người chăm sóc và khi cần. Nhờ vào việc đào tạo dài hạn, cung cấp trang thiết bị và hỗ trợ kĩ thuật từ HMH, 10 bệnh viện, trung tâm y tế các huyện và 03 cơ sở giáo đục đặc biệt ở Bình Định đã có đủ năng lực để bắt đầu cung cấp các dịch vụ phục hồi chức năng về OT/ST và phối hợp liên ngành. Dự án có cơ cấu quản lý chặt chẽ và quan hệ hợp tác tốt đẹp với các đối tác chính, bao gồm viện Dân số, sức khỏe và phát triển (PHAD), tổ chức CRS, sở Y tế Bình Định và Quảng Nam, các bệnh viện, các trung tâm y tế công và tư, các trung tâm y tế cộng đồng, các đối tác địa phương khác, và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Sự hợp tác và phối hợp chặt chẽ với các đối tác thực hiện ở cả hai tỉnh, đặc biệt là các tỉnh được tài trợ bởi USAID đã nâng cao hiệu quả của dự án HMH.

Các can thiệp của chương trình là bền vững, nhưng những hạn chế về mặt thời gian cho thấy sự cần thiết phải hỗ trợ thêm để tạo đà duy trì chúng lâu dài. Dự án HMH có tiềm năng mở rộng quy mô. Khuyến nghị được đưa ra là dự án HMH tiếp tục thực hiện các công việc trong khi đẩy mạnh việc liên kết với các môi trường kinh tế-xã hội hoặc chuyển từ phục hồi chức năng sang nâng cao chức năng để tham gia và hòa nhập vào xã hội. Các khuyến nghị chính khác bao gồm hỗ trợ cho các hoạt động và ngành nghề OT và ST, mở rộng quy mô để bao phủ không chỉ người khuyết tật nặng mà còn đối vớingười gặp khó khăn về chức năng, phát triển các hướng dẫn và nguồn lực để cung cấp các kĩ thuật hỗ trợ tại chỗ và an toàn, thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ của khu vực tư nhân và tiếp tục đẩy mạnh bao phủ toàn dân về phục hồi chức năng; chăm sóc và hỗ trợ xã hội.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập video: Dự án Hãy nắm tay tôi || 03 năm nhìn lại