Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Năm 29th, 2015 trong mục

Chương trình Thử nghiệm Mô hình Hợp tác Nghiên cứu về Sức khỏe Toàn cầu

Chương trình Thử nghiệm Mô hình Hợp tác Nghiên cứu về Sức khỏe Toàn cầu tại Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) được thực hiện giữa PHAD và trung tâm Dickey – John Sloan về Am hiểu Quốc tế gọi tắt là trung tâm DICKEY, trường đại học Dartmouth, Hoa Kỳ.

Năm 2014 là năm đầu tiên chương trình triển khai, là một chương trình thử nghiệm hợp tác nghiên cứu dựa trên việc tao cơ hội cho các sinh viên Y khoa và các bác sĩ thực tập trường đại học Dartmouth sang thực tập, nghiên cứu và chia sẻ kinh nghiệm của các ứng dụng khoa học, công nghệ và kỹ thuật tiên tiến từ các nước phương Tây vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam tại PHAD, cơ sở Hà Nội trong 2 tháng hè bắt đầu từ ngày 01/07 đến ngày 01/09/2014.

Với muc tiêu xác định tính khả thi của việc ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật tiên tiến từ các nước phương Tây vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam thông qua nghiên cứu, hợp tác, chia sẻ với các nhóm nghiên cứu nước ngoài. Bên cạnh việc cung cấp cho sinh viên trường Dartmouth các kỹ năm chuyên môn về quản lý dự án, triển khai dự án và nghiên cứu khoa học Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển cũng chia sẻ trao đổi kinh nghiệm trong việc ứng dụng khoa học công nghệ và kỹ thuật trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam.

Bên cạnh đó các bạn sinh viên trường Dartmouth được tham gia giao lưu văn hóa với người Việt Nam thông qua việc cư trú tại các hộ gia đình. Sau hai tháng sống chung, cả sinh viên và các thành viên trong gia đình đều có mối quan hệ tốt đẹp và khẳng định sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ tôt đẹp đó ngay cả khi chương trình đã kết thúc.