Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Năm 20th, 2015 trong mục

Chương trình giáo dục đồng nhóm trong chiến sĩ mới của quân đội Việt Nam – hợp tác với Cục Quân Y

Thời gian: 2009-2012

PHAD đang thực hiên một nhiệm vụ rất quan trọng đó là hỗ trợ kỹ thuật cho quân đội trong các khâu thiết kế, giáo dục, phát các tài liệu giáo dục cho các đông đằng viên quân đội và các linh mới được tuyển trong thời gian 1 năm. Việc giáo dục về HIV và sức khỏe sinh sản trong các doanh trại quân đội là một công việc rất khó khăn do tính chất nhạy cảm của anh nhinh quốc gia. Do vậy, được sự cho phép của Bộ Quốc Phòng, PHAD hợp tác với Cục Quân Y trong việc thực hiện dự án giáo dục.

Để đảm bảo tính hiệu quả, PHAD chia dự án ra làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Tìm hiểu về hệ thống chức năng của Quân đội với sự hộ trợ của các đối tác. Trong giai đoạn này, chúng tôi phân bổ thời gian để đào tạo cho các cán bộ Quân y về phương pháp tiến hàng các khảo sát trước và sau. Các khảo sát này sẽ được dùng để kiểm tra kiến thức, thái độ, hành vi và thực hành (KABP) của 3000 lính mới được tuyển.
Thêm vào đó, chúng tôi tổ chức 7 khóa TOT cho 245 giảng viên, những người này sẽ truyền đạt lại kinh nghiệm cho 2100 đồng đẳng viên để tiến hành 8400 khóa học đồng đẳng viên cho 25000 lính mới được tuyển trong 7 khu vực quân sự và lực lượng đặc biệt trong vòng 3 tháng.

Giai đoạn 2: Sử dụng các kinh nghiệm và bài học từ đợt tuyển quân trước, PHAD sẽ thực hiện tiếp khóa đào tạo cho đợt tuyển quân tiếp theo có 1 số thay đổi nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.