Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Một 12th, 2022 trong mục

Các ấn phẩm

Báo cáo điều tra ban của nghiên cứu Nghiên cứu dọc về Người cao tuổi và Sức khỏe tại Việt Nam

An toàn đô thị: Những nét chính về đô thị Việt Nam (UNESCAP, 2009).

Sử dụng rượu bia và thuốc lá trong thanh thiếu niên Việt Nam: tóm tắt kết quả điều tra SAVY 2 và khuyến nghị chính sách (GOPFP, ADB, UNFPA, 2010).

Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam 2009: Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và những khác biệt (GSO, 2011).

Người khuyết tật ở Việt Nam: Kết quả chủ yếu từ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009 (GSO, 2011).

Thông tư và hướng dẫn quốc gia về điều trị Methadone cho người nghiện ma túy ở Việt Nam.

Đánh giá chương trình 100% Bao cao su tại An Giang: Kết quả và bài học kinh nghiệm để duy trì bền vững và mở rộng chương trình.