Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Hai 7th, 2020 trong mục

HỘI ĐỒNG VIỆN DÂN SỐ, SỨC KHỎE VÀ PHÁT TRIỂN

PGS. TS Lê Thị Oanh
Ths. Bs Vũ Công Nguyên
TS. Nguyễn Thanh Liêm

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN DÂN SỐ, SỨC KHỎE VÀ PHÁT TRIỂN

PGS. TS Lê Thị Oanh
Viện trưởng
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 213)
Email: oanh@phad.org
Ths. Bs Vũ Công Nguyên
Phó Viện trưởng Điều hành
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 211)
Email: nguyen@phad.org
Ths. Nguyễn Duy Tùng
Phó Viện trưởng
Tel: (84-24) 73 000 988
Email: tung@phad.org

CỐ VẤN VIỆN DÂN SỐ, SỨC KHỎE VÀ PHÁT TRIỂN

John O’Nell
Giáo sư
Faculty of Health Science, Simon Fraser University
Email: joneil@sfu.ca
Harry Minas
Giáo sư
Melbourne school of Population and Global Health Melbourne University, Melbourne, Australia
Email: h.minas@unimelb.edu.au

GIÁM ĐỐC CÁC DỰ ÁN TẠI VIỆN DÂN SỐ, SỨC KHỎE VÀ PHÁT TRIỂN

TS. Nguyễn Kiều Cương
Giám đốc dự án Local Works
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 341)
Email: cuong.kieu.nguyen@phad.org
Ths. Nguyễn Thị Yên
Giám đốc dự án Hold my Hand
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 234)
Email: nt.yen@phad.org

ĐIỀU PHỐI VIÊN DỰ ÁN

Ths. Đặng Thùy Linh
Quản lý Dự án LSAHV
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 235)
Email: thuylinh@phad.org
Ths. Bs Dương Việt Anh
Quản lý Dự án IRIS/DSV
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 212)
Email: vietanh@phad.org
Ths. Bs Lý Ngọc Hà
Điều phối viên Dự án
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 212)
Email: ha.lyngoc@phad.org
Ts. Bs Vương Tuấn Anh
Điều phối viên dự án
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 221)
Email: vta@phad.org

CHUYÊN GIA CAO CẤP

TS. Vũ Lê Tú
Chuyên gia Cao cấp về Sức khỏe Môi trường
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 221)
Email: tu@phad.org
BS CK II. Nguyễn Trung Chiến
Nghiên cứu viên Cao cấp
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 221)
Email: chien@phad.org

CÁN BỘ DỰ ÁN / NGHIÊN CỨU VIÊN

Trịnh Thị Huệ
Cán bộ Dự án
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 231)
Email: huetrinh@phad.org
Nguyễn Thị Phương Anh
Cán bộ Dự án
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 233)
Email: phuonganh.nguyen@phad.org
Lê Nguyễn Hà Trang
Cán bộ Dự án
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 104)
Email: hatrang.lenguyen@phad.org
Ths. Nguyễn Phương Chi
Cán bộ Giám sát & Đánh giá Dự án/Nghiên cứu viên
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 104)
Email: phuongchi.nguyen@phad.org
Ths. Nguyễn Thu Trang
Cán bộ Dự án
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 233)
Email: thutrang.nguyen@phad.org
Võ Ngọc Linh Trang
Cán bộ Dự án/Trợ lý Nghiên cứu Kinh tế Y tế
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 212)
Email: linhtrang.vo@phad.org
Vũ Phương Vân
Cán bộ Dự án/Nghiên cứu viên
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 231)
Email: phuongvan.vu@phad.org
Trần Thảo Anh
Cán bộ Dự án/Nghiên cứu viên
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 104)
Email: thaoanh@phad.org

KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

Đỗ Thị Hoàng Yến
Quản lý Tài chính
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 331)
Email: yen@phad.org
Lê Thị Minh  Trang
Kế toán trưởng
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 313)
Email: trang.minh.le@phad.org
Mai Phương Thảo
Kế toán
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 312)
Email: thao@phad.org
Trương Trung Hiếu
Kế toán
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 314)
Email: hieutt@phad.org

HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

Lê Hồng Vân
Phụ trách Hành chính/Nhân sự
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 101)
Email: van@phad.org
Đặng Thị Thơm
Hành chính
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 102)
Email: thom@phad.org
Lý Thành Trung
Công nghệ Thông tin
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 232)
Email: trunglt@phad.org

THỰC TẬP SINH

Đỗ Thùy Trang
Thực tập sinh dự án YSEALI

NHÂN SỰ CŨ

Phan Thị Trần Ngọc
Cán bộ Dự án
Nguyễn Thị Khánh Huyền
Cán bộ Dự án
Bs. Đỗ Mạnh Tiến
Cán bộ Dự án
Ths. Nguyễn Ngọc Bình
Cán bộ Dự án
Nguyễn Thị Thu Phương
Cán bộ Dự án