Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Mười Hai 6th, 2021 trong mục

Sản phẩm truyền thông nâng cao thực hành Nước và Sức khoẻ

Xã Phan Thanh là một trong những xã nghèo miền núi thuộc huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Hiện nay, người dân xã Phan Thanh đang phải sử dụng nguồn nước không ổn định và bị ô nhiễm do chăn nuôi, trồng trọt ven đồi.

Năm 2021, dưới sự tài trợ của Đại Sứ quán Cộng hòa Séc, dự án Nâng cao sức khỏe cho học sinh dân tộc thiểu số thông qua cung cấp nước sạch an toàn bền vữngđược thực hiện bởi Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển với mục tiêu tăng cường tiếp cận nước sạch, nước uống học đường cho học sinh dân tộc thiểu số của các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phan Thanh, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đã triển khai thành công. 03 hệ thống cung cấp nước sạch, nước uống học đường tại 03 điểm trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở xã Phan Thanh được lắp đặt và cung cấp nước sạch, nước uống học đường đạt tiêu chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT cho 850 học sinh dân tộc thiểu số và 67 giáo viên. Ban Quản lý hệ thống cấp nước sạch, nước uống học đường cũng đã được thành lập dưới sự quản lý của Ủy ban nhân dân xã Phan Thanh nhằm duy trì hệ thống vận hành bền vững.

Nhằm tăng cường kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi của Ban Quản lý và giáo viên nhà trường về cấp nước an toàn và tiết kiệm, nhóm dự án đã thiết kế và sản suất 03 bộ tranh lật và video về “Nước sạch và Sức khỏe”. Bên cạnh đó, để đảm bảo các hệ thống cấp nước được vận hành đúng và bền vững, nhóm dự án cũng thiết kế và sản xuất 01 video và 01 sổ tay hướng dẫn vận hành hệ thống cấp nước sạch.

Video truyền thông và bộ tranh lật

Trường mầm non:

Link tài liệu tham khảo: Google Drive

Trường tiểu học:

Link tài liệu tham khảo: Google Drive

Trường THCS:

Link tài liệu tham khảo: Google Drive

Video và Sổ tay hướng dẫn vận hành hệ thống cấp nước sạch:

Link tài liệu tham khảo: Google Drive