Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Hai 7th, 2020 trong mục

Nhân sự

HỘI ĐỒNG VIỆN DÂN SỐ, SỨC KHỎE VÀ PHÁT TRIỂN

PGS. TS Lê Thị Oanh
Ths. Bs Vũ Công Nguyên
TS. Nguyễn Thanh Liêm

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN DÂN SỐ, SỨC KHỎE VÀ PHÁT TRIỂN

PGS. TS Lê Thị Oanh
Viện trưởng
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 213)
Email: oanh@phad.org
Ths. Bs Vũ Công Nguyên
Phó Viện trưởng Điều hành
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 211)
Email: nguyen@phad.org
Ths. Nguyễn Duy Tùng
Phó Viện trưởng
Tel: (84-24) 73 000 988
Email: tung@phad.org

CỐ VẤN VIỆN DÂN SỐ, SỨC KHỎE VÀ PHÁT TRIỂN

John O’Nell
Giáo sư
Faculty of Health Science, Simon Fraser University
Email: joneil@sfu.ca
Harry Minas
Giáo sư
Melbourne school of Population and Global Health Melbourne University, Melbourne, Australia
Email: h.minas@unimelb.edu.au

CHUYÊN GIA CAO CẤP TẠI VIỆN DÂN SỐ, SỨC KHỎE VÀ PHÁT TRIỂN

TS. Nguyễn Kiều Cương
Chuyên gia cao cấp
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 341)
Email: cuong.kieu.nguyen@phad.org
Ths.BS CK II Nguyễn Trung Chiến
Nghiên cứu viên cao cấp
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 221)
Email: chien@phad.org
Ts. Bs Vương Tuấn Anh
Chuyên gia cao cấp
Tel: (84-24) 73 000 988
Email: vta@phad.org
Ths. Bs Lý Ngọc Hà
Chuyên gia cao cấp
Tel: (84-24) 73 000 988
Email: ha.lyngoc@phad.org

ĐIỀU PHỐI VIÊN DỰ ÁN

Ths. Đặng Thùy Linh
Quản lý Dự án LSAHV
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 235)
Email: thuylinh@phad.org
Đào Anh Sơn
Điều phối dự án M2q2-HIV
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 231)
Email: son.dao@phad.org
Ths. Phan Thị Trần Ngọc
Điều phối dự án HMH II
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 104)
Email: ngocphan@phad.org

CÁN BỘ DỰ ÁN / NGHIÊN CỨU VIÊN

Nguyễn Thị Thanh Xuân
Cán bộ Dự án/Nghiên cứu viên
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 235)
Email: xuan.nguyen@phad.org
Vũ Phương Vân
Cán bộ Dự án/Nghiên cứu viên
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 231)
Email: phuongvan.vu@phad.org
Lê Xuân Lâm
Cán bộ Dự án/Nghiên cứu viên
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 234)
Email: lam.le@phad.org

KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH

Đỗ Thị Hoàng Yến
Quản lý Tài chính
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 311)
Email: yen@phad.org
Lê Thị Minh  Trang
Kế toán trưởng
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 313)
Email: trang.minh.le@phad.org
Mai Phương Thảo
Kế toán
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 312)
Email: thao@phad.org
Trương Trung Hiếu
Kế toán
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 314)
Email: hieutt@phad.org

HÀNH CHÍNH – NHÂN SỰ

Lê Hồng Vân
Phụ trách Hành chính/Nhân sự
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 101)
Email: van@phad.org
Đặng Thị Thơm
Hành chính
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 102)
Email: thom@phad.org
Lý Thành Trung
Công nghệ Thông tin
Tel: (84-24) 73 000 988 (ext: 232)
Email: trunglt@phad.org

NHÂN SỰ CŨ

 • TS. Vũ Lê Tú;
 • Ths. Nguyễn Thị Yên;
 • Nguyễn Thiên Đức – Cán bộ dự án;
 • Lê Nguyễn Hà Trang – Cán bộ dự án;
 • Võ Ngọc Linh Trang- Cán bộ dự án;
 • Trần Thị Thảo Anh – Cán bộ dự án;
 • Nguyễn Thị Khánh Huyền – Cán bộ dự án;
 • Đỗ Mạnh Tiến – Cán bộ dự án;
 • Nguyễn Ngọc Bình – Cán bộ dự án;
 • Nguyễn Thị Thu Phương – Cán bộ dự án;
 • Nguyễn Phương Chi – Cán bộ dự án;
 • Nguyễn Thị Phương Anh – Cán bộ dự án;
 • Trịnh Thị Huệ – Cán bộ dự án;
 • Nguyễn Thu Trang – Cán bộ dự án.