Đăng bởi Admin vào ngày Tháng Năm 28th, 2015 trong mục

Dự án Nghiên cứu khả thi về Triển khai Thử nghiệm lâm sàng Chăm sóc Sức khỏe tâm thần tại cộng đồng

Là dự án 2 năm được tài trợ bởi Quỹ Cạnh tranh Canada (Grand Challenges Canada-GCC) và sẽ được triển khai bởi sự hợp tác giữa Viện Dân số, Sức khỏe và Phát triển (PHAD) – Việt Nam và Trường Đại học Simon Fraser (SFU) – Canada. Quĩ GCC được tài trợ bởi chính phủ Canada chuyên hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo có tác động đến sức khỏe của nhiều người trên toàn cầu.

Trầm cảm từ lâu đã được biết đến có một tỷ lệ đáng kể tại Việt Nam. Mặc dầu người dân có thể tiếp cận được với dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã, người dân vẫn chưa thể tiếp cận một cách dễ dàng với các dịch vụ có chất lượng về các tình trạng sức khỏe tâm thần thông thường đặc biệt là các rối loạn ban đầu của trầm cảm.

Dự án thử nghiệm này chuẩn bị cho một dự án lớn hơn thiết kế dưới dạng thử nghiệm lâm sàng nhóm chứng ngẫu nhiên (RCT) nhằm đo lường hiệu quả của chăm sóc sức khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng tại Việt Nam. Nghiên cứu có tiềm năng có thể nhân rộng và nâng cao chất lượng và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho dân cư Việt Nam với các tình trạng rối loạn tâm thần thông thường như trầm cảm, ức chế tại cộng đồng. Dự án còn có thể kiểm chứng liệu các cơ sở y tế ban đầu có thể nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc các vấn đề sức khỏe thâm thần, đặc biệt tại các nước thuộc nhóm thu nhập thấp, và qua đó, giảm tỷ lệ bệnh nặng thông qua mô hình can thiệp chi phí thấp có thể dễ dàng lồng ghép với các dịch vụ sẵn có.

Đối tượng can thiệp của dự án sẽ là nhân viên y tế tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu, ví dụ như bác sĩ đa khoa, nhân viên y tế xã hay các nhân viên y tế làm việc tại tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nghiên cứu sẽ đo lường sự thay đổi trong thực hành, bao gồm lồng ghép đánh giá nhanh các tình trạng rối loạn tâm thần thông thường khi có chỉ định, triển khai các gói “tự quản lý tình trạng” đã được chứng minh là có hiệu quả thông qua việc tham gia của bệnh nhân, gia đình và cộng đồng trong các chương trình giáo dục sức khỏe và chiến lược phòng chống bệnh.

Để biết thêm thông tin, đề nghị liên hệ: Dr. Elliot Goldner (Co-PI) – egoldner@sfu.ca và/hoặc Dr. Vu Cong Nguyen (Co-PI) nguyen@phad.org;
Grant #0330-04